Pollianna – Rõõmu Jagamise Rõõm!User's  Tatjana Boiko project in the category Civic initiative

„Pollianna – Rõõmu Jagamise Rõõm" on projekt, mis sai alguse kodanike initsiatiivil 2013.a lõpus. Initsiatiivgrupp leidis, et Tallinna vene keelt suhtluskeelega kasutavad elanikud ei ole piisavalt informeeritud sellest, et  linnas on palju võimalusi tasuta vabaaja veetmiseks, enesetäiendamiseks, sportimiseks. Samuti ei ole nad piisavalt informeeritud  heategevuslike ürituste ning kampaaniate läbiviimisest. Samas leiti, et puudub ühine koht, kust selline info oleks kättesaadav. Projektimeeskonnal on plaanis luua tõhusam infoportaal, kust saab leida infot tasuta sündmuste, koolituste, spordivõimaluste, huvikoolide jms kohta. Meie sihtgrupiks on Eesti Vabariigi vene keelt suhtluskeelena kasutavad elanikud, vähese sissetulekuga elanikud, vabariigi külalised, reisibürood, tasuta ürituste korraldajad. Et portaalist saaks laiapõhjalisem infoallikas, plaanime kaasata projekti huvilised üle kogu Eesti.

Projekti eesmärk on uuema funktsionaalsema veebikeskkonna  loomine, edendamine ning optimeerimine,  uue auditooriumi ning vabatahtlike kaasamine. Portaali Pollianna.ee laiendamine ning sihtgruppi portaalist informeerimine aitab vene keelt kõnelevate elanikele ühiskonnaelus aktiivsemalt osaleda, tutvuda rohkem Eesti kultuuriga ning traditsioonidega, parandab infovahetust erinevate rahvuste vahel, soodustab integratsiooni ning aitab parandada vastastiku mõistmist.

Projekt kestab kuni 31.12.2015.a. Uue portaali versioon saab valmis augusti lõpus, siis läheb aega seda testimiseks ning vajadusel parandamiseks.

Kingitusi saadame meili teel (kutse portaali uue versioon testimiseks, kreatiivne luuletus) ning posti teel (sponsorite medalid).

  • 9 backers
  • 350€raised of 350€ goal

Successful project

This project was funded on 08.Jun.2015