Postkaart Patarei vanglastUser's  MTÜ Foorumteater project in the category Theatre

“Postcard from Patarei”
 
Kontekstile suunatud teatriprojekti “Postcard from Patarei” eesmärk on kasutada erinevaid teatrivorme, et suunata tähelepanu hetkele – uskumusele, et me oleme elus, siin ja praegu.
 
“Postcard from Patarei” on sensoorse labürintteatri (SLT) projekt, mis toimub 1­. - 6. juulil Patarei vanglas. Kuupäevadel 7. - ­9. juuli toimub iga päev kaks ainulaadset etendust – üks pärastlõunal ja üks õhtul. Igal etendusel saab osaleda 25 inimest.
 
Projektiga soovitakse anda kõikidele Eesti teatri­ ning psühholoogiahuvilistele võimalus osaleda rahvusvahelises labürintteatri etendusel.
 
Etendusel osalemine tähendab unikaalset võimalust kogu labürindi läbimiseks – algusest lõpuni, individuaalselt. Iga osaleja jaoks kestab see ajaliselt 30 minutit, kuid tunnetuslik pikkus võib varieeruda. Patarei vangla labürindis on sul võimalik avastada enda sisemine vangla ja sealt ka edukalt väljuda. Iga toetajaga võetakse eraldi ühendust ja proovitakse leida sobivad päevad ja kellaajad, mis sobivad kõige paremini Teile ja meile.
 
SLT meetodi on loonud Walesi teatrilavastaja Iwan Brioc (videos 1:00 - ­1:33), kes on ise ka üks koolitajatest. Teised koolitajad on The Republic of the Imagination (TROTI) võrgustiku liikmed.
 
Palume Teie toetust, et katta kulud, mis on seotud koolitajate rahvusvahelise transpordiga, ööbimis­ ja majutuskuludega ning etenduse dekoratsioonidega.
 
Projekti viivad läbi kaks organisatsiooni: MTÜ Foorumteater ­ iseseisvate vabakutseliste rõhutute teatri läbiviijate organisatsioon, mille eesmärgiks on arendada rõhutute teatri erinevaid vorme Eestis ja Euroopas ning kasutada teatrit, kui meetodit avamaks dialoogi kogukonnas ning The Republic of the Imagination (TROTI) – võrgustik, mille eesmärgiks on kasutada kontekstile suunatud kunste meetodina, et uurida inimesi ning kogukondi, aidates seeläbi maailma paremaks muuta.
 
Samuti on veel võimalik osaleda ka 1. - ­6. juulil toimuval koolitusel.