Pühendusega pink Sillaotsa LiidileUser's  Eve Ellermäe project in the category Civic initiative

Setomaal Võru maakonnas Meremäe vallas asub Obinitsa küla, mis sel aastal on soome-ugri kultuuripealinnaks.

Külas asub Obinitsa Seto Muuseumitarõ, mille juurde on plaanis paigaldada pink austamaks ja tänamaks Sillaotsa Liidit.

Liidi on siinkandi pikaajaline raamatukoguhoidja ja küla hing, seto asja taganttõukaja, leelokooride turgutaja, seto leelo väärtustaja ja muuseumi rajaja. Ühesõnaga – igakülgne aktivist. Tema kodulooliste teadmiste ulatus, särts ja tegutsemislust on imetlusväärsed. Ta on ka seotud märgiliste tegevustega Setomaa kultuuriajaloos – alates Seto lauluema monumendi paigaldamisest Obinitsa ning vahepeal unustussevajunud lauluema Hilana Taarka esiletõstmisest esimeste Seto Kunigriigi päevade korraldamiseni.

Samas on Liidi alati olemas, kui kellelgi on nõu ja abi vaja, olgu tegemist õpilaste uurimistööde või folkloristide juhendamisega, pensionäride seltsi tegevuse või käsitöö õpetamisega. Ta on nagu meie kõigi vanaema.

See pink oleks sümboolne tänuavaldus talle kõige senise eest. Pingi tahaksime paigaldada just Obinitsa muuseumi juurde, sest selle majaga on seotud suur osa tema elutööst ning tihe koostöö muuseumiga jätkub veel prajegugi.

Tahame pühendusplaadiga pingi paigaldada 3. juuniks, muuseumi sünnipäevaks. Nii saaks Liidi istuda pingil ja vaadata osakest oma elutööst sel päeval, mil ta 20 aastat tagasi avas Obinitsa muuseumi uksed.

Hea hooandja!

Kui Sa tahaksid samuti Liidit sel kombel  sümboolselt tänada, toeta selle pühendusega pingi tegemist ja paigaldamist.

Kingitused toetuse eest saad kätte Obinitsa Muuseumist või toimetame Sinuni kokkuleppelisel viisil.

 

Obinitsa muuseumipere-  muuseumi endised ja praegused töötajad
Obinitsa Seto Muuseumitarõ Seltsist

Related projects

Volunteers of Keri Island

  • 103%raised
  • 6185€pledged
  • 6 days to go