Puhja kiriku lühtrite restaureerimineUser's  Tiit Kuusemaa project in the category Civic initiative

Puhja kirik 15.-16. saj. (reg. nr. 7248) on üks kolmest Lõuna-Eesti vanimast pühakojast ja ainus säilinud hilisgooti kihistustega kirik Lõuna-Eestis. Hoonel on kitsad ja kõrged aknad, mis on iseloomulikud kunagisele kindluskirikule. Seetõttu on kirikus tunduvalt hämaram kui tavaliselt Eesti pühakodades.

Puhja kirikus on kunstimälestistena arvele võetud neli kroonlühtrit 19. sajandist. Kroonlühtrid on halvas korras, tuhmunud, osaliselt roostes ja valesti kokku pandud. Kroonlühtrite elektrisüsteem on amortiseerunud ja ohtlik. 36-st tulest põleb praeguseks vaid 8, mis tähendab, et kirik on õhtusel ajal päris pime.
 


 


 

Neli aastat tagasi vahetati valla kaasava eelarve toel välja terve kiriku juhtmestik ja elektrikilp, kuid uuendamata jäid kroonlühtrid, kuna nendeks töödeks ei jätkunud raha. Seega võib kroonlühtrites tekkiv elektrilühis süüdata halvemal juhul terve kiriku, hoolimata tehtud investeeringutest elektritöödele.

Puhja kirikut kasutab üle 4000 inimese aastas. Kiriku valgustus on ühistegevuseks oluline. Kogukonnaliikmetele läheb väga korda, kui kodukirikus midagi tehakse või püsivamalt paremaks saab.

Puhja kiriku lühtrite restaureerimist on toetanud Kohaliku Omaalgatuse Programm - 2000€, Elva vald - 500€, Muinsuskaitseamet – 1500€; 800€ on kogutud Puhja ja Konguta rahva annetustest 2019.a. jõululoteriiga (suur tänu kõigile toetajatele!). Lühtrite taastamine ja elektritööd maksavad kokku aga 5940€, millest on puudu veel ca 1200€. Kui raha laekub rohkem, jääb ülejääk kiriku restaureerimise fondi. Töö teostajaks on Funale OÜ, kes lubas lühtrid kirikusse uuesti paigaldada hiljemalt k.a. juunikuus.
 


 


 

Ootame väga kõigi kultuuripärandist huvitatud inimeste abi, et meie Puhja kirik saaks jälle valgeks ja kauniks!

Koguduse tegemistest võib lugeda meie Facebookist või koduleheküljelt.

Related projects

RaRa Books on Wheels

  • 102%raised
  • 3045€pledged
  • 6 days to go