Tarvo Tobbi uue raamatu "Teadvuse Kasutamine Praktikas" avaldamineUser's  Tarvo Tobbi project in the category Print

Olen kirjanik Tarvo Tobbi ja soovin avaldada oma kuuenda raamatu "Teadvuse Kasutamine Praktikas". Palun sinult selleks hoogu.
 

Raamat "Teadvuse Kasutamine Praktikas"

Teadvuse Kasutamine Praktikas ehk TKP toob endast sinuni mõtisklused inimese sisemaailma teemadel. Raamat keskendub sellele, mis on iga inimese igapäevane osa ja tundub justkui, et me nagu tunneksime kõike seda, kuid tegelikult süüvides võime leida end täiesti võõralt maalt.

Siit leiad eest oma vaimset arengut kiirendavaid arusaamasid. Nende hulka kuuluvad erinevate energiate kirjeldused läbi viie tunnetusvahendi ning raamatu lõpust leiad eest ka inspireerivad luuletused.


 

Minu teekond kirjanikuks

Olen Tarvo Tobbi ja varasemalt olen kirjutanud raamatuid sellistel teemadel nagu Hirm, Otsused, Taipamised ja kirjutanud ka ühe luulekogu Teekond. Minu kirjanikuteekond sai alguse 2016. aastal ja sealt edasi olen avaldanud kokku 5 raamatut. Teadvuse Kasutamine Praktikas on minu kuues raamat.
 

Raamatust lähemalt

Raamat annab edasi minu personaalset kogemust, mille uurimisobjektiks oli üle 100 erineva emotsiooni, mille kohta otsisin infot läbi vastava meditatsiooni. Raamatusse jõudis 54 + 54 uurimist ja lisatud on ka 36 luuletust.

Raamatu olen jaganud kolme osasse. Esimene osa räägib sellest, mis vastused ma sain 54 erineva emotsiooni uurimisel läbi viie tunnetusvahendi. Teine osa räägib, milline oli vaatluse tulemus 54 erineva sõna puhul. Kolmandast osast leiad luuletused.

Esimene sissekanne raamatusse on tehtud 23.01.2018 ja viimane 11.02.2020. Selle perioodi ajal olen näinud enda arengut ja jätnud teksti sellisena nagu ma selle sain. Toimetatud on küll grammatilist osa, kuid poindid ja keelekasutus on jäänud originaalseks, et sa saaksid võimalikult autentse teksti osaliseks.
 

Väljavõtted raamatust

Tänulikkus

* Tänulikkus on väga selge seisund. Selles seisundis puudub ego tahtmine. Ego tahtmise tõttu on tänulikkuse seisund puhas, nii nagu ta tegelikult looduses eksisteerib.
* Tänulikkusega kaasneb kindel meelelaad, mis alati viitab sellele, et mul on küllalt neid asju, mis mul parasjagu on. See seisund suunab positiivsete mõtete tekkimisele ja tavaliselt kaasneb sellega ka vastav emotsioon.
* Tänulikkuse seisundil on positiivne mõju inimesele, kes seda kogeb. Neid inimesi on võimalik märgata juba kaugelt. Tavaliselt on nendele omapärane välised tunnused nagu rahulikkus, arukus ja eesmärgipärasus. Need inimesed on võtnud aja ja praktiseerinud tänulikkust kas mingi perioodi oma elus või siis on see nende igapäeva osa.
* Tänulikkus on nagu leivapuru, mida leiad oma eluteel, mis toidab sind kui sellel teel edasi astud. Need, kes seda leivapuru ei märka ja üles ei korja, nende tee on tunduvalt raskem ja koormavam. Seda põhjusel, et ei osata oluliseks pidada praegust hetke elus ja seda, mis asuvad selle hetke sees. Selle rikkuse võime leida oma tervises, füüsises, suhetes, teadmistes ja oskustes, vaimsuses või materiaalses külluses.
* Tänulikkuse puhul on oluline ka teadvustada, et kes on seal teises otsas, kellele seda tänu osutatakse. Sest just see kelle poole tänu nool lendu lastakse vastab selle kogemusega, mis väljendub tänulikkusena.
* Tänulik tasub alati olla, nii suurte kui ka väikeste asjade eest oma elus. Ja just tavaliselt on need väikesed asjad, mis teevad elu elamisväärseks. Näiteks see, et on tervislik toit laual, füüsiline keha funktsioneerib korrektselt, on tähendusrikkad suhted, on vajalikud teadmised ja oskused, et tulla toime vajalike tegevustega nii tööl kui eraelus, on olemas vaimsed praktikad, mis aitavad avada oma tõelist potentsiaali ja on raha, et seda ise kasutada ja anda ka teistele.
* Olgem rohkem tänulikud!

Palved Sinu poole

Kallis kirkuses vaatan Sinu poole,
alandlikkusega pöördun Sinu poole,
tänu kirkuses vaatan Sinu poole,
alistununa jätan end Sinu hoolde.
 

Kuidas raha kasutan?

Tänaseks on valmis mustand käsikiri. Järgmiseks läheb käsikiri toimetamisse, siis küljendaja ja kujundaja kätte ning siis trükkimisse. Hooandja raha kasutan eelnevate kulude katmiseks ja raamatu trükkimiseks. Soovin raamatu trükist kätte saada hiljemalt juuliks 2020. Peale seda alustan ka kõigile hooandjatele nende auhindade kätte toimetamist.

Loodan, et leiad endale sobiva(d) kingituse(d). Olen tänulik iga euro eest. Aitäh sulle!