Võluv altksülofon Võru Lasteaiale SõlekeUser's  Helga Ilves project in the category EV100

Võru Lasteaias Sõleke on muusikat ja pillimängu armastavad lapsed.

 Muusikas on pillimäng ja laulmine võrdse tähtsusega,  sest see aktiviseerib last  ja võimaldab eneseväljenduseks kasutada erinevaid musitseerimisviise. Meie lasteaias on hoogustunud pilliõpe. Rütmipille on kasutatud juba väga varajasest lapseeast, kuid meloodiapillidega saime alustada aasta tagasi tänu projektile „Igale lapsele oma pill“. Muretsesime kõlaplaadid ja suurem pillimäng läkski lahti. Esinesime lasteaia pidudel ja osalesime Võrumaa lasteaiad 100 mudilaste laulupeol, kus mängiti 2 lugu just kõlaplaatidega. Hea on see, et tänu plaatpillidele saavad lapsed juba alates 4. eluaastast  pillimängu õppida ilma noodinimetusi tundmata. Laps tunneb end vabalt, saab mängujulgust ning tunneb rõõmu pillimängust.

Lasteaia omavahenditega suutsime osta sopranksülofoni.

Meie unistuseks on suurendada pillide hulka ja saada lisaks sopranksülofonile ka alt- ja bassksülofon. Nii on võimalik veelgi rohkem lapsi rakendada pillimängu ja mängida erinevat muusikat.

Kui kogume 400 eurot, siis saamegi altksülofoni.

Kui kogume rohkem, siis mõtleme ka bassksülofoni peale.