Võru- ja Põlvamaa koolide õpilaste õuesõppekäigud mööda Vana-VõromaadUser's  Martin Suuroja project in the category Print

Tere, hää hooandja!
 
Loodusmonumendid ja nendega kaasnevad tähelepanuväärsused on need, mille üle iga maakonna, olgu siis suure või väikese, rahvas uhkust tunneb ning mille läbi ta end teiste seast esile tõsta püüab. Maailmaimesid on palju, aga kauneim neist on see, mis on oma koha leidnud sinu koduläve ees.

Sarjas „Eesti loodusmonumendid” ilmus 2012. aastal Virumaa, 2013. aastal Harjumaa, 2014. aastal Hiiumaa loodusmonumentidele pühendatud raamat ning 2015. aastal Põlvamaa ning 2016. aasta talvise pööripäeva eel Võromaa loodusraamat.
 
Käesoleva projekti eesmärgiks on koguda 1000 eur, mille abil korraldada kaks pikka õuesõppepäeva Võru- ja Põlvamaa koolide tublimatele loodushuvilistele mööda Võru- ja Põlvamaa looduskauneid paiku, võttes aluseks vastilmunud raamatud „Põlvamaa loodusmonumendid“ ja „Võromaa loodusmonumendid“. Mõlema õuesõppepäeva lõpus toimub maakonnakeskustes kõigile huvilistele loodust käsitlev loodusõhtu, vastavalt Põlvas 29. aprillil ja Võrus 30. aprillil 2017. aastal.
 
Toetus läheb õuesõppepäevadega kaasnevate kulude (bussirent, ruumirent jm) katmiseks.
 
Kingituseks on igale hooandjale vastvalminud maakondlikud loodusraamatud „Põlvamaa loodusmonumendid“ ja „Võromaa loodusmonumendid“. Autorite (Kalle ja Martin Suuroja) poolt signeeritud raamatud jõuavad toetajateni posti teel. Loodusmatkad-fotokoolitused autasudena toimuvad 2017. aasta jooksul.