Wake Up! It’s Time to Die.User's  Jarmo Karing project in the category Theatre

///////////// scroll down for English version /////////////

Oleme Jarmo Karing ja Katrin Essenson. Tegeleme pooldokumentaalse kunstilis-loogilise etenduse “Wake Up! It’s Time to Die” loomisega, mis peab saama lavaküpseks 13. jaanuariks 2016. 

Meie etenduse idee sai alguse isiklikust kogemusest, sest meie elust lahkus üks väga lähedane inimene. Ja see rituaalne käitumine, mis matustel toimus, nt kuidas käitusid koheletulnud inimesed, kuidas toimetasid tsermoonia läbiviijad, tekitas meis küsimusi. Ja oluline on esitada õigeid küsimusi ning leida nendele ka vastuseid.

Üheks võimaluseks on luua lavaruumis reaalsus, millel on reaalsed tagajärjed. Mõjutada, mõjuda, küsida ja vastata radikaalselt. Mida see täpsemalt tähendab? Kuidas vastata küsimustele, millel pole kindlat vastust. Tuleb püüda vastata… head kontrastsed olukorral laval toovad olulisi asju nähtavale. 

Homo Sapiensi kokkuvõte tema enda elust algab nii…

“Mind ei eralda teistest inimestest riigipiirid ega mingid muud nähtavad piirid, kui et pigem erinevad vaated elule, erinevad maailmavaated… “ 

Iga inimene on omaette tervik, temaga käib kaasas tema minevik, tema teod, tema olemus ja palju muud, vastavalt kõigele sellele me teda ka mäletame. On selge, et mida lähedasem on lahkunu, seda isiklikumalt tema jäädav lahkumine meid puudutab.

Me loome etenduse, kus me mõtted surmast ja suremisest tekitavad laval omaette reaalsuse koos valguse, heli, sõna ning liigutustega. 

Hooandjate abiga saame lihvida etenduse kunstilist ja lavalist reaalsust ehk kaasata helikunstnikku, paigaldada dekoratsioonid, tasuda abilistele ja  külalistele,  et nad saaksid omakorda minna teatrisse ja kohvikusse. 

Ühesõnaga, vajame hoogu etenduse väljatoomiskulude katteks.

Etenduse autorid on Katrin Essenson, Liina Keevallik ja Jarmo Karing

Lavakujundaja on Liina Keevallik

Valguskujunduja on Priidu Adlas (Vaba Lava)

Helikunstnik on Andrus Laansalu & etenduse loojad

Dramaturgiline abijõud on Mart Kampus

Projektijuht on Õie-Mari Aasmäe

Laval on Katrin Essenson, Jarmo Karing ja külalised

 

Etenduse ettevalmistuse kulgu saab jälgida Facebooki lehelt /

www.vabalava.ee

Vaba Lava on teatrimaja, mille kuraatorprogrammis meie etendus etendub ja Kirbutsirkus tegeleb mänguliste kunstide arendamisega ning erinevate kunstiprojektide hulgas korraldab kord aastas kevaditi mängulise kunstide festivali Maikellukese päevad. 

Meie tegemistest saab aimu kodulehelt

www.kirbutsirkus.com (Katrin)

www.zuga.ee (Jarmo)

 

Täname senise toetuse ja koostöö eest: kohvik TOPS, MTÜ Kirbutsirkus, Vaba Lava, Tallinna Krematoorium, Heidi Paju.

***

We are Jarmo Karing and Katrin Essenson, and we are creating a half-documentary artistical-logical performance ”Wake Up! It’s Time To Die”, which must be stage-ready by January 13, 2016.

The idea was born from our personal experience, when our close friend departed this life. The rituals at the funeral, the behaviour of those who attended it and of those who carried out the ceremony, raised questions in us. It’s justified to ask the right questions and find answers to them.

One option is to create real circumstances on the stage, with real consequences. To influence, to affect, to ask and to answer radically. What does this mean? How to answer questions that have no certain answers? But you just have to try to answer... And precise and contrasting situations on the stage bring important aspects to light.

Homo sapiens’s summary of his or her life starts as follows:

”I am not separated from other people by state borders or other visible borders, but by different views of life and different conceptions of the world...”

Each person is a whole and everyone carries with them their past, actions, essence and many other things, according to which we will remember them. It’s obvious that the better we know the person, the more intimately his or her departure affects us.

We create a performance, where our thoughts about death and dying evoke a reality of its own on the stage together with light, sound, words and movements.

With the help of you all we are able to polish the artistic features of our performance – we can engage a sound artist, produce decorations and reward our assistants and guest performers so that they can go to theatre in turn.

In short – we need support to cover the production expenses of our performance.

Conception of the performance by Katrin Essenson, Liina Keevallik and Jarmo Karing

Set design by Liina Keevallik

Light design by Priidu Adlas (Vaba Lava)

Sound design by Andrus Laansalu & authors of the performance

Dramaturgical assistance by Mart Kampus

Project management by Õie-Mari Aasmäe

On the stage are Katrin Essenson, Jarmo Karing & guest performers

 

You can follow the preparation process of the performance on  Facebook /

www.vabalava.ee

 

 

  • 18 backers
  • 400€raised of 2500€ goal

Ended

This project was not funded and ended on 10.Jan.2016